Υπενθύμιση Κωδικού

Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε το e-mail που είχατε δηλώσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού για να σταλεί ένας καινούργιος κωδικός. Τον κωδικό αυτό μπορείτε να τον αλλάξετε αφότου συνδεθείτε στο σύστημα.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μόνο για σκοπούς που επιτρέπονται από την παρούσα Πολιτική Εμπιστευτικότητας (Privacy Policy) της Mylonakis VIP Transfer Services και μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο,κανονισμό ή γενικώς αποδεκτή πρακτική στην αρμόδια δικαιοδοσία.


Copyright Mylonakis VIP Transfer Services
© 2022